fbpx

Aitäh kirjutamast, Teie sõnum on meie poole teel! Vastame Teile peatselt.

Lugege meie tegemistest Facebookis ja Instagramis:

Tellige tooteuudised ning pakkumised uudiskirjana siin:

Püsikliendiprogrammi tingimused

OÜ ELKE Mööbli püsikliendiprogramm (edaspidi programm) on suunatud füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kellele kehtib programmiga liitudes kõigis OÜ ELKE Mööbli müügikanalites sooritatud ostudelt täishinnaga toodetele -5% allahindlust. Püsikliendisoodustus -5% laieneb ka soodushinnaga toodetele, välja arvatud juhul, kui püsikliendile kehtib soodushinnaga toote puhul püsikliendi erihind või rakendub projektisoodustus, mida arvestatakse suuremahuliste projektide puhul individuaalselt. OÜ ELKE Mööbli müügikanalitena käsitletakse OÜ ELKE Mööbli sisustussalonge ja OÜ ELKE Mööbli kodulehte. Soodustust ei saa vahetada rahaks ega kinkekaartideks.

1. OÜ ELKE Mööbli püsikliendiprogrammiga liitumise tingimused

1.1 Programmiga liitumist saab taotleda füüsiline või juriidiline isik, kes sooritab ostu ükskõik millises OÜ ELKE Mööbli ülalmainitud müügikanalis summas vähemalt 50 eurot.

1.2 Programmiga liitumine toimub läbi vastava liitumisvormi täitmise. Vorm on leitav paberkujul OÜ ELKE Mööbli salongides ja OÜ ELKE Mööbli esindaja poolt saadetud lingi avamisel.

1.3 OÜ-l ELKE Mööbel on õigus otsustada programmiga liitumise taotluse rahuldamise üle. Taotlus jääb muuhulgas rahuldamata, kui liitumiseks nõutavad tingimused ei ole täidetud, liitumise ankeedi kohustuslikud väljad on täitmata või kui isikul on juba kehtiv programmi konto.

1.4 OÜ-l ELKE Mööbel on õigus ajutiselt programmiga liitumise tingimusi muuta. Infot ajutiste tingimuste kohta avaldab OÜ ELKE Mööbel veebiaadressil elkemoobel.ee.

1.5 Igal isikul saab korraga olla üks kehtiv programmi konto.

1.6 Programmiga liitumine on tasuta.

1.7 Püsikliendi staatust ei anta füüsilisele või juriidilisele isikule tema nõusolekuta ning vastavat liitumise ankeeti täitmata.

1.8 Programmi tingimustega saab tutvuda veebiaadressil elkemoobel.ee/pysikliendiprogrammi-tingimused

1.9 OÜ ELKE Mööbli privaatsuspoliitika tingimustega saab tutvuda veebiaadressil elkemoobel.ee/privaatsuspoliitika.

2. Programmi kasutamise tingimused

2.1 OÜ ELKE Mööbli püsikliendile laienevad soodustused koheselt alates OÜ ELKE Mööbli poolt taotluse rahuldamise ning programmiga liitumise hetkest.

2.2 Kui programmiga on liitunud füüsiline isik, on programmi konto personaalne ning seda on lubatud kasutada ainult programmiga liitunud isikul.

2.3 Kui programmiga on liitunud juriidiline isik, kehtivad programmi hüved vaid programmiga liitunud juriidilisele isikule ning ei laiene juriidilise isikuga seotud füüsilistele isikutele.

2.4 Püsikliendile ettenähtud soodustuste kasutamiseks tuleb OÜ ELKE Mööbli esindajat informeerida enne ostu sooritamist. Tagantjärele soodustusi ostudelt ei arvutata.

2.5 Kui ilmneb, et püsiklient on rikkunud programmi kasutamise tingimusi, on OÜ-l ELKE Mööbel õigus püsikliendi staatus lõpetada.

2.6 OÜ ELKE Mööbel ei ole kohustatud hüvitama püsikliendile teise isiku poolt püsikliendi konto kasutamisega tekitatud kahju.

3. Muud tingimused

3.1 Püsikliendi staatus on tähtajatu kehtimisajaga.

3.2 OÜ-l ELKE Mööbel on õigus programmi, sh programmi tingimusi ja soodustuste kasutamise määrasid muuta, teavitades püsikliente sellest vähemalt 5 tööpäeva ette. Vastav teavitus edastatakse püsikliendi poolt näidatud e-posti aadressile ning avaldatakse aadressil www.elkemoobel.ee. Kui püsiklient ei soovi jätkata konto kasutamist muudetud tingimuste kohaselt ja soovib lõpetada oma püsikliendi staatuse, on tal õigus esitada vabas vormis avaldus programmist loobumiseks, kirjutades aadressil tallinn@elkemoobel.ee.

3.3 Juhul, kui püsiklient soovib saada teavet uudiste, pakkumiste ja kampaaniate kohta, avaldab ta liitumise ankeedis vastava soovi. Püsikliendil on õigus igal ajal keelata oma kontaktandmete kasutamine otseturustamiseks, vastates talle saadetud uudiskirjale või kirjutades vastavast soovist vabas vormis aadressil tallinn@elkemoobel.ee.

3.4 Programmi kasutamisest loobumiseks esitab püsiklient vabas vormis avalduse aadressil tallinn@elkemoobel.ee. Vastava avalduse esitamisel kustutatakse püsikliendi konto peale avalduse töötlemist. Programmi kasutamisest loobumise avalduse esitamisel loobub klient kõigist püsiklientidele laienevatest soodustustest ning pärast seda ei ole kliendil enam võimalik soodustusi kasutada.

3.5 Püsikliendi staatuse kasutamist võimaldavate andmete muutumisest, sh nime ja kontaktandmete muutumisest, on klient kohustatud koheselt teavitama aadressil tallinn@elkemoobel.ee.

3.6 Toote tagastamisel kantakse püsikliendile tagasi ostusumma selles ulatuses, mille tasus püsiklient ostutehingu teostamisel.